SİBER ZORBALIK (Cyberbullying)

İnternetin yani web 2.0 getirmiş olduğu sınırsız bir ağ ve etkileşim alanı vardır. Genel anlamda avantajlar sunmuş olsa da bu platformun beraberinde getirdiği dezavantajlar da yaşanmaktadır. Siber zorbalık konusu da bunlardan biridir. Kelime anlamı olarak Siber, internete ait olan bir sanal alan ortamı kavramıdır.

Siber zorbalık bireylere ya da topluluklara karşı kötü niyet içeren, zarar vermek amacıyla yapılan ve genelde tekrarlanan halde kullanılması durumudur. Sadece sosyal medya üzerinden (Twitter, Facebook vs.) değil, online (çevrimiçi) oyunlarda ya da anlık mesaj ortamında (Whatsapp) üzerinden de yapılmaktadır. Akıllı cep telefonlarının gelişmesi ve kullanım kolaylığıyla birlikte internet kullanımı tüm dünyada büyük bir oranda artış göstermiştir. Kullanıcılar artık sadece evinde ya da iş yerinde değil, mobil olarak sinyalinin çektiği her ortamda internet erişimi sağlamaktadır. Siber zorbalık konusu da bu etkenlerle yaygınlaşmış ve çok büyük bir oranda artış göstermiştir. Eskiden birçok kişinin yüz yüze yaşamış olduğu zorbalık, günümüzde sanal ortamla birlikte daha da fazla görülmeye başlamıştır. Bu durumla birlikte tüm dünyada siber zorbalığa dayalı psikolojik travmalar, içe kapanıklık ve hatta intihar vakaları bile görülmüştür. Özellikle çocuk bireylerin karşılaştığı bu büyük problem bir suç unsuru kapsamı altındadır. Tehdit etme, cinsel taciz, küfür – argo kullanımı, iftira gibi birçok durum siber zorbalık örneklerinden sadece bazılarıdır. Siber zorbalığı önlemek için sanal ortamda kişisel bilgileri paylaşmamak, hesaplarını korumak (gizli hesap), tanımadığı kişi ya da kişilerin mesajlarına cevap vermemek, bir mesaj geldiğinde kanıt için onu silmemek, bu hesapları sosyal medyadan engellemek, bireyin karşısındaki zorbayı ciddiye almaması ve bunun birlikte erken önlem alması gerekmektedir.  Bu konuyla ilgili Türkiye’de 13 Aralık 2017’de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Samsung işbirliğiyle bir çalışma başlatılmıştır. Bu çalışma da ‘’Siber Zorba olma! #farkinavar’’ sloganıyla çeşitli eğitimler ve bilgiler verilmiştir. Siber zorbalık genel hatlarıyla bireyin kendi çevresindeki asıl zorbalığa göre daha sert ve acımasızdır. Birey sanal ortamda karşısındaki zorbadan nasıl bir atak ya da bir içerik geleceğini çözümleyemeyeceği için daha dikkatli hareket etmelidir. Son yıllarda sıkça karşılaşılan bu durumla ilgili çözüm olarak kişinin kendisiyle her anlamda barışık olması ve tüm yapılanları kulak ardı etmesi gerekmektedir. Başta çocuklar, aileler, kurumlar bu konularda bilgilendirilmeli ve bir eğitim verilmelidir. Teknolojiyi her anlamda çözümlemeli ve kendilerini her türlü kötü içerikten korunabilir hale gelmelidirler. İletişim araçlarının ve mecralarının sınırlamasını yapmalı ve sık sık denetlenmesi gerekmektedir.

SERHAN DİNÇEL

Bir cevap yazın

KAPAT